SARGI VE YARA ÜZERİNE MESHETMEK

 

Sevgili kardeşlerim;

Dinimizin bize tanıdığı kolaylıklardan birisi de sargı veya yara üzerine meshetmektir.

Vücutta sargı veya yara varsa ve su kullanmak bu yaraya zarar veriyorsa, o zaman abdest veya gusül (boy abdesti) alınırken yaraya su dokundurulmaz. Sadece meshedilir. Açı kyaraya mesh zarar veriyorsa ondan da vazgeçilir. Diyelim ki kolda bir yara var. Çok ağır olmayan bir yara yüzünden namaz kılmaktan veya boy abdesti almaktan vaz geçilmez. O halde ne yapmalı?

Normal olarak abdest veya boy abdesti alınır. Yaranın dışında kalan yerler yıkanır. Yarayı yıkamak zararlı ise yara yıkanmaz, sadece üzerinden su akıtılır. Su akıtmak zararlı ise meshedilir (ıslak elle sıvazlanır) O da zararlı ise hiçbir şey yapılmaz. Yine de abdest alınmış sayılır.

Sargı için de aynı şey geçerlidir. Abdest veya boy abdesti için eğer zararlı olacaksa sargıyı sökmek gerekmez. Sargının dışında kalan yerler yıkanır. Sargının üzerine de mesh yapılır. böylece abdest veya gusül alınmış olur.

Meshi üç defa yapmaya gerek yoktur. Eli bir defa sürmek yeterlidir. Sargının tamamını da meshetmek gerekmez. Büyük bir kısmını meshetmek yeterlidir.

Yara üzerine sargı sarıldığı zaman, yara dışında bazı sağlam yerler de sargı altında kalır. Buralara ne yapmalı? Eğer sargıyı çözmek zararlı değilse, sargı çözülür, yara dışında kalan yerler yıkanır.

Sargıyı çözmek zararlı ise, sargı altında kalan yerlere de mesh yapılır. Üzerine ilaç sürülmüş veya plastör geçirilmiş yaradan bunları çıkarmak gerekmez.